Brede School

Cultuurwijzer is ook de bemiddelaar voor de cultuureducatie op de Brede Scholen van Apeldoorn. Iedere Brede School heeft haar eigen specifieke visie op het gebied van talentontwikkeling, ontplooiing, het versterken van sociale competenties en het betrekken van ouders en de buurt. Cultuurwijzer zorgt voor de culturele invulling hiervan middels partners uit de buurt of omgeving. Met de inzet van de Combinatiefunctie maken we een verbinding tussen de binnenschoolse cultuureducatie en de activiteiten die in de vrije tijd van kinderen plaatsvinden. Voor meer informatie over Brede School kunt u contact opnemen met Susan Nieboer.