Cultuurmenu Cultureel Erfgoed

Voor schooljaar 23-24 zijn de deelnemende scholen aan het Cultuurmenu Cultureel Erfgoed: Berg en Bos, Het Web, Het Woudhuis en De Parkenschool.

Culturele partners: Paleis het Loo, Bureau uit de tijd, CODA Archief.

Groep 1-2 De tuin van de koning

Kom binnen in de tuinen van Paleis Het Loo en laat je overdonderen door de fonteinen, kleurrijke bloemen en bijzondere planten.

 

Al kijkend, ruikend, voelend en zelfs proevend leren de kinderen over alles wat in de tuin van de koning groeit en bloeit. Ook helpen zij mee om de tuin mooi te maken, zoals plantjes water geven en onkruid wieden. Zo ziet alles er weer piekfijn uit.

Groep 3-4 Parade in de paleistuin

Leerlingen brengen onder begeleiding van een museumdocent een bezoek aan de paleistuin. Zij ervaren aan de hand van doe- en inlevingsopdrachten hoe de tuin door zowel bezoekers als de koning werd gebruikt om te pronken. Leerlingen zullen bijvoorbeeld gaan ruiken aan exotische bloemen, luisteren naar de ‘muziek’ die het water in de fontein voortbrengt en paraderen als echte 17e-eeuwse bezoekers.

 

 

Groep 5

Programma volgt zo snel mogelijk

Groep 6 Monument om de hoek

Monument om de Hoek is een vakoverstijgend project rond Apeldoornse monumenten. De doelstelling van het project is leerlingen in contact brengen met monumenten en cultureel erfgoed in de eigen omgeving. De kinderen doen op een actieve manier kennis op over de voorgeschiedenis van het eigen woongebied, direct aansluitend bij de lessen geschiedenis en overige wereldoriëntatielessen op school. Door het vergroten van het historisch besef ontstaat er een sterkere band met de eigen omgeving.

Groep 7 Pronktuin

Waarom heeft de koning een pronktuin? En waarom ziet de tuin eruit zoals je nu kunt zien? Ren door de tuinen, voer opdrachten uit en maak kennis met de grote variatie aan beroepen die nodig zijn en waren om een pronktuin op orde te houden.

 

Sommige beroepen uit de 17e eeuw bestaan nu nog, en sommige bestaan al lang niet meer. In groepjes gaan de leerlingen op ontdekkingstocht door de tuinen. Zij leren over de indeling, het onderhoud en de functies van de verschillende tuinonderdelen. Ook ontdekken ze waarom een grasspecialist zo belangrijk was voor de koning en waarom er vissen in de vijver zwemmen.

Groep 8 Hanna’s reis

CODA heeft educatief materiaal bij Hanna’s reis van jeugdboekenschrijfster Martine Letterie ontwikkeld. Het is een aangrijpend verhaal van een meisje dat in de 2e wereldoorlog op de afdeling moeilijk opvoedbare kinderen in de Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bosch wordt geplaatst. Na een plotselinge ontruiming volgt deportatie naar het vernietigingskamp Auschwitz. De schrijfster heeft het personage van Hanna gebaseerd op een werkelijk bestaand meisje: Margaretha Swart. Aan de hand van historische bronnen onderzoeken de leerlingen de ware feiten die schuilgaan achter dit jeugdboek.