Aanbod Cultuurmenu

Vanuit de prestatieboxgelden kunt u gebruik maken van het Cultuurmenu, een programma waarbij leerlingen ieder jaar een activiteit of programma binnen één cultuurdiscipline krijgen. Deze activiteiten zijn een mooie mix van actief, receptief en reflectief. Door het volgen van dit cultuurmenu krijgt een leerling gedurende zijn basisschoolloopbaan een activiteit uit iedere discipline. De activiteiten worden merendeels uitgevoerd door lokale of regionale culturele partners. We hopen daarmee ook cultuurbeleving in de vrije tijd toegankelijker te maken. Met de stichtingen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep hebben wij een convenant gesloten waarmee de afspraken rondom het Cultuurmenu geborgd zijn.

 

Voor veel scholen is het cultuurmenu samen met de reguliere culturele activiteiten de ruggengraat voor de cultuureducatie op school. Met deelname aan het cultuurmenu werken de scholen aan de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie.

 

Cultuurwijzer heeft in het cultuurmenu niet alleen een organisatorische, maar ook een inhoudelijke taak. We maken keuzen uit het bestaande aanbod en ontwikkelen met elkaar nieuwe educatieve activiteiten om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen en werken hard aan samenhang en aansluiting bij het curriculum van de school. We ontwikkelen kwaliteitscriteria voor activiteiten en ontwikkelen lesbrieven om activiteiten in te bedden in het lesprogramma.

 

Heeft u vragen over het Cultuurmenu, neem dan contact op met Anja Fasen.

 

 

Cultuurmenu Maatwerk Cultuurmenu Cultureel Erfgoed Cultuurmenu Literair Cultuurmenu Animatie Cultuurmenu Dans Cultuurmenu Drama Cultuurmenu Muziek Cultuurmenu Beeldend