Inschrijving ICC-cursus 2020-2021 van start!

In september 2020 start weer een nieuwe cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC). De ICC-cursus leidt leerkrachten op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cultuurcoördinator op school is de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Tijdens de cursus leer je op een praktische en interactieve manier hoe je cultuureducatie op je eigen school kunt vormgeven, stimuleren en borgen. Aanmelden voor deze cursus is vanaf nu mogelijk!

 

Opzet

De cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Naast het schrijven van het cultuurplan, staan stimuleren van draagvlak voor cultuuronderwijs, bouwen aan een cultureel netwerk en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator centraal.

 

Planning

De bijeenkomsten vinden op de volgende momenten plaats bij een culturele partner in Apeldoorn en omstreken en duren van 13.30 uur tot 16.30 uur.

  1. Woensdag 23-09-2020
  2. Woensdag 04-11-2020
  3. Woensdag 02-12-2020
  4. Woensdag 20-01-2021 (inclusief avondprogramma)
  5. Woensdag 17-02-2021
  6. Woensdag 17-03-2021
  7. Woensdag 14-04-2021
  8. Woensdag 26-05-2021

 

Geïnteresseerd? Meer informatie over de cursus en aanmelden lees je hier.