De scholen zijn weer begonnen, Cultuurwijzer ook!

Cultuurwijzer is de cultuureducatiespecialist van GIGANT (GIGANT is een cultureel huis met poppodium, filmtheater en kunsteducatie). Cultuurwijzer werkt als bemiddelaar, makelaar, adviseur en organisator in het primair en voortgezet onderwijs vanuit de volgende visie:

 

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten en maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. 

 

We starten in het schooljaar 2020-2021 met het inhalen van de door Corona uitgestelde activiteiten. En natuurlijk beginnen we ook weer met nieuwe programma’s in zowel primair als voortgezet onderwijs.