Brede Regeling Combinatiefunctie

De ‘Brede Regeling Combinatiefunctie’ die Cultuurwijzer ontvangt van de gemeente was voorheen verbonden aan de Brede School. Met het grotendeels wegvallen van de subsidie voor de Brede School wordt deze verbinding verbroken.

 

Cultuurwijzer gaat daarom een nieuwe werkwijze hanteren. Er zal nog steeds met CF-uren gewerkt worden en de scholen die voorheen verbonden waren aan de Brede School worden als eersten benaderd om hier gebruik van te maken. Reageren deze scholen echter niet voor 31 januari 2020, dan kunnen ook andere scholen gebruik gaan maken van deze regeling.

 

Het gaat om een bedrag van € 1900,- omgerekend 25 CF-uren per school. Dit is activiteitenbudget en kan ingezet worden voor lessen of workshops door vakdocenten, ondersteuning van leerkrachten en/of deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie. Dit kan zowel binnen- als buitenschools.

 

Het kan niet ingezet worden voor de aanschaf van bijvoorbeeld een digitale lesmethode of verbruiksmaterialen, vandaar ook dat gerekend wordt met uren en niet met budget.

 

Enkele voorbeelden waarvoor de uren in 2019 zijn ingezet:

  • Een dansvoorstelling in GIGANT met leerlingen van het Web samen met leerlingen van Tim Koldenhof Producties en studenten van ArtEZ. De leerlingen van het Web hebben vooraf, onder schooltijd en naschools op inschrijving, danslessen gehad.
  • Ondersteuning door vakdocent Aad van der Waal van de muzikale voorstelling Peter en de Wolf door leerlingen van groep 5 en 6 van de Meester Lugtmeijerschool.
  • Combinatie van lessen Spark Video onder schooltijd als verwerking- en presentatiemiddel voor het project Voeding voor groep 5-8, coaching Spark Video voor leerkrachten en naschools een cursus Game Design op inschrijving door Studio Z.

 

De CF-uren zijn op veel manieren in te zetten en daarmee een mooie kans om cultuureducatie op uw school te versterken. Maak er vooral gebruik van! Een uitgebreid cultureel aanbod vind je op deze website.

 

Ben je geïnspireerd geraakt en zie je kansen voor jouw school, meld je dan aan vóór 31 januari 2020 door een mail te sturen naar Esther Husmans e.husmans@gigant.nl. Zij zal een gesprek met je plannen om met Cultuurwijzer een programma te maken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Nieboer.